Wie in balans is, kan alles aan!

Sta Sterk praktijk voor coaching, Workshops, trainingen, Mindfulness en Yoga. De Sta Sterk workshop op scholen geeft inzicht aan de deelnemers. De training heeft als doel de sociale weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers te vergroten. Deelnemers leren omgaan met grenzen van zichzelf en van een ander. Ik ben aangesloten bij de Stichting Omgaan met Pesten en gecertificeerd trainer van de Sta Sterk Methodiek. 

Waarmee kan ik helpen: 

  • Leren opkomen voor jezelf, assertiviteit, zelfvertrouwen
  • Omgaan met kritiek
  • Negatieve gedachten over zichzelf hebben, piekeren, problemen met het zelfbeeld
  • Problemen hebben met naar naar school willen gaan, pesten of gepest worden
  • Moeite hebben met vrienden maken, buitengesloten worden
  • Moeite met ontspannen
  • Verbeteren van sociale weerbaarheid en vaardigheden
  • Omgaan met emoties (boos, bang of verdriet)
HOE WERKEN WE IN DE TRAINING

Binnen de bijeenkomsten worden diverse werkvormen ingezet, zoals: verhalen en metaforen, spel, ontspanning- en visualisatie oefeningen, discussie, drama en rollenspel, creatieve en fantasierijke opdrachten, werken met helpende gedachten. Tijdens de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van het lesmateriaal. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke STA STERK MAP.

De STA STERK Training is sinds eind januari 2013 opgenomen in de databank Effectieve Jeugd interventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Kijk voor meer informatie op www.nji.nl